ДИЗАЙН, ИЗСЛЕДВАНИЯ, РАЗВИТИЕ

Дизайнерите на Pilkington Automotive се включват още в най-ранния етап на конструиране на превозните средства и проектирането на стъклата на новите модели. По този начин те помагат и насочват своите клиенти – производителите на автомобили – да реализират успешно на практика своите идеи за вид и конструкция на превозните средства.

Pilkington Automotive е признат лидер в иновативното остъкляване и непрекъснато търси начини и технологии за производство, използвайки нови покрития и системи за интеграция. Пример за нова технология е “Hotscreen”, която позволява изключително бързо размразяване на напълно замръзнало стъкло при минус 5°C в рамките на до 2 минути.