ЕКОЛОГИЯ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Pilkington Automotive има глобална екологична политика, която е съобразена със законите на всяка една страна, в която компанията има производствени мощности. За стъкларската промишленост използването и наличието на рециклируемо стъкло е много важно. Рециклирането намалява потенциалните проблеми при обезвреждането на отпадъци. Използването на стъклени гранули като суровина помага за намаляване на енергийните разходи в производството. Активно се проучват допълнителни начини за използване на тази суровина, за да се сведе до минимум негативното въздействие върху околната среда.

В момента основният проблем с рециклирането на автостъклата в Европа  е премахването им от бракуваните превозни средства. Изработва се Директива за употребявани превозни средства, която поставя стандарти за количеството материал, което трябва да се използва повторно или да се рециклира.

Pilkington Automotive работи в съответствие с всички норми от Директивата, но някои автостъкла имат ограничения по отношение на рециклирането. Това се дължи на допълнителните функции вградени в тези стъкла – нагревателни елементи, покрития, метални скоби, ламинат и други.